Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki UW jest organizacją studencką powstałą w 2003 roku, która skupia młodych ludzi interesujących się szeroko pojętą biologią molekularną. Naszym głównym celem jest poszerzanie wiedzy i umiejętności członków naszej organizacji, zwłaszcza w obszarach leżących poza klasycznym programem studiów, a mających duże znaczenie we współczesnej biologii. Osiągamy to m. in. poprzez prowadzenie projektów naukowych i szkoleniowych, udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, współpracę z innymi ośrodkami naukowymi oraz cotygodniowe seminaria, obejmujące swoją tematyką zagadnienia współczesnej biologii molekularnej i epigenetyki, związane także z badaniami własnymi.

Ważną częścią życia Koła są też niezależne projekty badawcze, prowadzone dzięki przychylności zakładów Wydziału Biologii UW, które udostępniają nam swój sprzęt i odczynniki, a pracownicy służą radą przy projektowaniu doświadczeń i pomocą przy ich przeprowadzaniu. Dzięki pracy w laboratorium, członkowie Koła już od pierwszego roku studiów mogą nabyć praktyki w pracy eksperymentalnej, uczyć się organizacji pracy i planowania doświadczeń.

Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki działa dzięki wsparciu Wydziału Biologii UW, Rady Konsultacyjnej ds Studenckiego Ruchu Naukowego UW, Zarządu Samorządu Studenckiego, Fundacji Universitatis Varsoviensis oraz Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.