1. Gdzie i kiedy odbywa się konferencja „GMO – szanse czy zagrożenia”?

Konferencja „GMO – szanse czy zagrożenia?” odbędzie się 24 – 26.10.2014 r. w Warszawie, na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Ilji Miecznikowa 1.

2. Kto może wziąć udział w Konferencji?

Wydarzenie ma charakter otwarty i każdy może wziąć w nim udział, bez względu na wiek czy stopień naukowy.

3. Czy udział w Konferencji jest płatny?

W przypadku uczestnictwa z pakietem należy dokonać płatności w wysokości 50zł, natomiast uczestnictwo bierne jest darmowe.

4. Ile kosztuje udział w Konferencji i co obejmuje opłata konferencyjna?

Udział w Konferencji kosztuje 50zł. Opłata ta obejmuje: jeden obiad, zestaw materiałów konferencyjnych, udział w wieczorze dyskusyjnym oraz w przerwach kawowych między kolejnymi sesjami tematycznymi.

5. W jakiej formie można wziąć udział w Konferencji?

Biorąc udział w dyskusji na forum publicznym, wygłaszając seminaria, prezentując poster dotyczący GMO lub w sposób bierny. W przypadku biernego uczestnictwa istnieją dwie możliwości: udział bierny po uiszczeniu opłaty konferencyjnej lub bez niej.

6. Czym różni się udział bierny z opłatą konferencyjną, a udział bez jej uiszczenia?

Korzyści płynące z uiszczenia opłaty konferencyjnej zostały zawarte w punkcie 4.

7. Czy możliwe jest uzyskanie faktury VAT?

Tak.

8. Nie mam wystarczającej wiedzy biologicznej. Czy nadal mogę uczestniczyć w Konferencji?

Oczywiście! Wydarzenie to jest organizowane głównie z myślą o osobach nie związanych z biotechnologią czy naukami biologicznymi, więc serdecznie zapraszamy.